Development sites

Newton Lane

Newton Lane, Turvey

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
18 acres

Uttoxeter Road

Uttoxeter Road, Stone

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
10.9 acres

Brookend lane

Brookend lane, Kempsey

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
29.4 acres

Measham Road

Measham Road

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
23.97 acres

Land at Sysonby Farm

Nottingham Road, Melton Mowbray

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
55.54 acres

Land at Scalford Road

Scalford Road, Melton Mowbray

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
49.88 acres

Dickens Heath

Dickens Heath, Solihull

POA

Type:
Mixed Use
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
91 acres

Orton Lane

Orton Lane, Wombourne

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Richborough Estates
Size:
4.3 acres

Land at Lea

Ross-on-Wye

POA

Type:
Residential
Tenure:
Freehold
Status:
Available
Agent:
Bruton Knowles
Size:
4.52 acres